Saturday, February 14, 2009

Happy Valentine's day

Тэнгэрт түмгэх мянга мянган одод Зөвхөн чамайг бүүвэйлэг Тэнгэрлэг хайрын бурхан Зөвхөн чамайг адислаг Зүрхэндээ хайралдаг хайрт чинь Зөвхөн чиний хажууд байг Зүүдэндээ учирдаг учрал чинь Зөвхөн чинийх байг >

No comments:

Post a Comment